Kontakta oss

Här finns information som du kan ha nytta av om du behöver kontakta någon av oss i styrelsen.

OrdförandeMikaelordforande[at]radiosambandost.se070-404 70 18
V.OrdförandeUrbanubbef[at]telia.com070-895 53 75
SekreterareUrbansekreterare[at]radiosambandost.se070-895 53 75
Kassör Annakassor[at]radiosambandost.se070-380 40 44
Ledamot 1Emil070-370 80 55
Ledamot 2Håkan0700-37 14 69
Ledamot 3Fredrik070-546 85 26
SuppleantChrister070-648 90 44
Radiofrekvenser och frågor
kring repeatersystemet
Mikaelordforande[at]radiosambandost.se070-404 70 18
Bankgiro: 241-1072
Swish: 123 426 99 16
200kr enskild medlem/år, 300kr för familj/år,
100kr studerande/år