Milrapportering

Här kan du som medlem rapportera in dina mil när du har hjälpt till på ett evenemang för att få utbetalt milersättningen.

Gå in på detta formulär (ny sida till ett Google Formulär) och följ instruktionerna.