Medlemsförteckning

En medlemslista/medlemsförteckning skall utgå till alla medlemmar via e-post när man blir medlem, den finns även på forumet (när du har loggat in som medlem). Har du inte fått en eller vill ha en ny så kontakta oss på (kassor@radiosambandost.se).