Kontakta oss

Här finns information som du kan ha nytta av om du behöver kontakta någon av oss i styrelsen.

OrdförandeMikaelordforande[at]radiosambandost.se070-404 70 18
SekreterareTonysekreterare[at]radiosambandost.se
Kassör (vakant, täcks upp av ordf. fram tills årsmöte)Mikaelkassor[at]radiosambandost.se070-404 70 18
Ledamot 1Emil
Ledamot 2Håkan
SuppleantChrister
Radiofrekvenser och frågor kring repeatersystemetMikaelordforande[at]radiosambandost.se070-404 70 18
Bankgiro241-1072