Forumet

Radiosamband Öst har ett eget forum som du når via http://forum.radiosambandost.se/.

Forumet är mest till för våra medlemmar där man kan diskutera olika ämnen och ta del av dokument från tillexempel årsmöten.